C O A C H N I N G
-
K B T 

Verktyget till din framgång

c o a c h n i n g

Generellt sett handlar coaching om att puscha människor i rätt riktning mot att lösa sina egna problem för att uppnå de mål och förändringar som de önskar. 

Ställ dig själv dessa frågor: 

Vad skulle vara möjligt om du vågade mer?

Vad skulle du vilja göra om du inte brydde dig om vad andra tycker?

Kan du sluta identifiera dig med de du presterar och istället lägga ribban högre?


Oavsett vad det är du vill så kan en coach hjälpa dig att komma närmare det.

Så, vad önskar du dig?


Coachningsamtal?

Ett coachingsamtal sker via telefon, videosamtal eller fysisk träff, med fokus på att hjälpa klienten hitta sina egna svar. Vi människor är mer benägna att fullfölja lösningar som vi själva kommit fram till, snarare än de som vi blir påtvingade att göra.

Vad kan vi jobba på?

-Tydliggör och agera för att uppnå mål.
-Sätta balansen mellan arbete och fritid.
-Hitta strategier för att klara av problem.

- Större självinsikt.
- Lägga en strategi för att nå mål eller nivåer.

vad är coachning?

Coaching är ett väldigt kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen. Man kan också hitta verktyg att hantera problem eller utmaningar innan de blir allt för stora. Enkelt sagt är det en process som fokuserar på ”här och nu” snarare än det förflutna eller för långt in i framtiden. 


företagscoachning


Chefscoachning
Konflikthantering
Grupputveckling
Rökavvänjning 
Handledning

Allt fler företag inser vikten av ett hållbart ledarskap,  välmående medarbetare & välfungerande arbetsgrupper. Att investera i dessa insatser och coacha organisationer, grupper och individer gynnar både medarbetarna inom företaget och ekonomin. I ett välfungerande arbetslag minskar exempelvis sjukskrivningar, ökar arbetsprestationen och lägger därmed grunden för välfungerande, genererande arbetsgrupper. Ovan ser du ett urplock av de instatser vi erbjuder företag.

Vill du veta mer, tveka inte på att höra av dig på sanna@sannasterapi.se eller 070-357 81 11

ICC-INTERNATIONELLT CERTIFIERAD COACH

Jag har gått en internationell coachutbildning steg 1 för Skandinaviska Ledarhögskolan som samarbetar med International Coaching Community (ICC). Denna coachutbildning är kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC

K B T

Samtal, personlig vägledning,coachning, mental träning, mindfulness
Vill du fokusera på dina inre resurser och egna kvaliter?
Har du saker som stör i din vardag, privat eller i ditt yrke?
Vill du hitta balans och skapa en positiv förändring i ditt liv?
Insikten om din styrka kommer att ge dig nya möjligheter.
Kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan
tanke, känsla och handling.


DET VIKTIGASTE FÖRST

Vi här på Sannas terapi tycker att alla har rätt till ett värdigt, rikt och lyckligt liv både psykiskt och fysiskt.
Vi unnar oss själva och andra att leva livet fullt ut. Utan att fundera på vad andra ska säga och tycka.
Utan att vara oroliga för att misslyckas.
Och visst dyker vi ner ibland men..vi kommer snabbt upp igen!
 
Är du ensam med dina känslor och tankar?
Känner du att du inte har kontroll på ditt liv?

Vill du kanske utvecklas som person?
I din yrkesroll?
Eller är det något i ditt liv som du vill ta tag i?
Oavsett vad ditt skäl är så är du varmt välkommen att höra av dig.

SJÄLVKÄNSLA

Vår självkänsla och vår självbild styr och påverkar varje stund av våra liv. Med en god självkänsla har vi gränser och en inre buffert mot ångest och deprressioner. Det fina med självkänsla är om man har tappat lite av den genom livet så fungerar det på samma sätt som kondition. Med träning kan man öva upp den igen.

SOCIALA KANALER